ယံုၾကည္ရေသာ

Bubble Shooter Retro

Android carlosgarrido89
Free
ဂိမ္းမ်ား အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု
14.41MB
ေဒါင္းလုပ္မ်ား
ေဒါင္းလုပ္မ်ား 25k - 50k
ဗားရွင္း 1.3 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က

Bubble Shooter Retro ၏ ေဖာ္ျပခ်က္

Play the classy <b>Bubble Shooter Retro</b> game for free and experience hours of bubble popping extreme fun ! Shoot and smash all bubbles in over 800 addictive levels packed with amazing boosts and power-ups!

Match at least 3 bubbles of the same color to pop and win with less shots to get more stars!

🔥 Fireball- pop 7 bubbles in a row and the fireball will burn up bubbles on the way!

💣 Bomb- drop 10 bubbles or more and the bomb will take out surrounding bubbles!

<b>Special Bubbles</b>

💎 Diamond Bubble – Don’t bother trying to pop it, try to drop it instead

💎 Chained bubbles - Break its chains before you can pop it

💎 Stone Bubble – Fireballs and Bomb will work on them

💎 Slime Bubble –It slips and spreads, can you do something about it?

Can you pop them all and get three stars on every level? This Bubble Shooter is totally addictive – try it out today!</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>

ပို၍ၾကည့္ရန္

Bubble Shooter Retro အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

3.56
9
5
5
4
1
3
0
2
0
1
3

Bubble Shooter Retro အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား

ဘာသာစကား
Bubble Shooter Retro အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
ေကာင္းမြန္ေသာအပ္စ္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာအပ္စ္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံသည္။

ဤ application သည္ ဗိုင္းရပ္စ္၊ ေမးလ္ဝဲႏွင့္ အျခား မသမာေသာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးသည့္ လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးမႈကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး မည္သည့္အႏၲရာယ္မွ် မပါဝင္ပါ။

carlosgarrido89 store avatar
carlosgarrido89 စတိုး 433 68.44k

Information

ဗားရွင္း 1.3
Compatibility Android 3.0+ (Honeycomb)
Permissions 8